De eerste adviezen zijn uitgebracht

    De Vlaamse Raad WVG heeft zijn rol als adviesverlener de voorbije maanden al opgenomen. De raad adviseerde onder meer over de planning van het medisch aanbod, over het uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet, over de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik en over de juridische eerstelijnsbijstand.